I Stockholms stads Översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige i februari månad, fastställs att tio industriområden skall bevaras som renodlade områden för industrier, kontor, transporter och andra verksamheter och skall inte bebyggas med bostäder. I sex av dessa områden har vi idag företagsgrupper som är anslutna till FGS. Vi arbetar nu med att skapa företagsgrupper i  de övriga fyra områdena. De tio områdena är:

Akalla (saknar företagsgrupp)

Lunda

Energihamnen

Västberga

Årsta Partihallar

Årsta Park (saknar företagsgrupp)

Älvsjö verksamhetsområde (saknar företagsgrupp)

Högdalen

Farsta-Larsboda

Skrubba (saknar företagsgrupp)

Vi har gjort en folder där vi sammanfattar vad en företagsgrupp betyder för företagen. Foldern återges nedan.

20180315 Broschyr sid 1 Varför en företagsgrupp i mitt område

 20180315 Broschyr sid 2 Varför en företagsgrupp i mitt område

Go to top