På bilden syns från höger borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, Leif Nilsson, vice ordförande i FGS och Kent Andersson, ordförande i FGS. Bakom kameran Håkan Rosander. Som synes är man nyss inflyttad i lokalerna. Flyttkartongerna är inte uppackade ännu. 

FGS har startat samarbetet med den nya regimen i stadshuset. Egentligen startade vi redan förra året med två uppvaktningar hos nuvarande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr. Igår skulle vi ha träffat borgarrådet Karin Ernlund (C) som bland annat har hand om arbetsmarknadsfrågor. Hon satt dock upptagen i ett samordningsmöte med de övriga fyra partierna. Men vi pratade med Karins borgarrådssekreterare Gabriel Bergin och informerade om FGS och företagsgruppernas verksamhet. Det blev en bra diskussion med ömsesidigt utbyte av idéer och samarbetsmöjligheter. Innan vi gick fick vi hälsa på Karin och bestämde att vi skall boka ett nytt möte med henne.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

 

Go to top