På FGSs årsmöte talade fastighetsborgarrådet Dennis Wedin. Förutom att Dennis Wedins revir ansvarar för många bostadshus i staden har man också hand om 2.800 andra fastigheter. Regimen i stadshuset tror mycket på BIDs (Business Improvement Districts), som är en samverkan mellan fastighetsägare och verksamheter inom geografiskt avgränsande områden. Från stadens ledning vill man också se en översyn av regelbördan för företagen. Trafikfrågan i Stockholm är mycket knepig. Daniel Helldén är en man som lyckas mycket bra i kontakterna med massmedia. Staden satsar inga pengar på Förbifarten under de kommande fyra åren. Förändringar för trafiken måste samordnas när det gäller renoveringsarbeten. Allt är mycket bra noteringar men nu vill vi se handling också. För att klara av distributionen måste samlastning och nattdistribution komma till stånd. 

Från de närvarande på mötet påpekades att för att klara nattdistribution måste kollektivavtalen ändras så att distribution får ske även mellan kl 00 och 05. FGS har i sina remissvar strukit under vikten av samlastning och nattdistribution. Skall vi klara av transporterna till 50% fler innevånare år 2040 måste detta fungera. När flera av stadens företagsområden bebyggs med bostäder måste nya områden planeras för företagen. Vi kan inte bara bo vi måste ha arbetsplatser också. Var finns den nya marken för företagen? Frågan blir hängande i luften och det är skrämmande för stadens utveckling. Ett dåligt exempel är bebyggelsen av Slakthusområdet. Ett mycket bra område för bostäder, det medger vi. Och de ursprungliga planerna för matproduktionen, som skulle flytta till Larsboda, såg mycket bra ut. Den fina idén har dock förstörts, speciellt under den förra mandatperioden. Idén med ett samarbete mellan företagens matproduktion, utbildning av nya matkreatörer, utveckling av framtidens mat där Stockholms stad skulle spela en stor roll har förstörts.

Verksamheterna i Stockholms stad, som är i framkant på många områden, kan lätt raseras genom en oförståelse för företagandets villkor. Stockholms stad har halkat långt ner bland kommunerna i Sverige då det gäller att tillgodose företagens behov. Stockholm är den största staden i Sverige och jämförs med andra mindre kommuner där kontakterna mellan politiker, tjänstemän och företagare av naturliga själ är enkla och nära. Men då måste organisationen av Stockholms stad anpassas till dessa förhållanden. Företagens ärenden måste behandlas närmare företagen. Vi hoppas att den nya majoriteten i stadshuset orkar ändra på detta. 

FGS valde en ny styrelse på årsmötet. Den ser ut så här:

          Kent Andersson, ordförande

          Leif Nilsson                                     

          Jonas Nilsson                                  

          Lars Lindberg                                                       

          Margareta Widholm                           

          Rafael Ospino                               

          Claes Lundquist                            

 

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

 

 

 

Go to top