Idag träffade vi Staffan Ingvarsson, nybliven VD för Stockholm Business Region (SBR), och Ulrika Rosén från Invest Stockholm. Från FGS deltog vår ordförande Kent Andersson och Håkan Rosander. Vi påpekade att vi gärna ser att staden utnyttjar vår organisation för att bygga upp relationerna mellan företagen och staden. 

För Stockholms stad är det mycket viktigt att vi får till stånd företagsgrupper i alla verksamhetsområden. Vi kunde rapportera att vi kommer att ha nästa möte i Akalla den 22 maj och att vi har tillräckligt många intresserade företag för att kunna starta upp en förening. Stockholms stad håller på att arbeta fram en näringslivspolicy som skall beskriva hur staden internt skall behandla olika näringslivsfrågor. Ett förslag skall vara klart den 15 juni och då kommer vi att få ta del av den och lämna våra synpunkter. SBR skall också under år 2019 utarbeta en strategi för att utveckla stadens verksamhetsområden.

Pilotprojektet i Årsta är mycket viktigt för utveckling av hur samarbetet mellan staden och företagsgrupperna skall fungera i framtiden. Arbetet är inne i ett intensivt skede och har en egen projektledare från SBR som tillsammans med flera arbetsgrupper i Årsta går igenom konkreta problem. 

Från FGS påpekade vi att det är mycket viktigt för oss att det finns ett aktivt intresse för näringslivsfrågorna i de olika stadsdelarna. Vi kunde meddela att det på flera håll har märkts en positivare inställning i flera stadsdelar under år 2019. SBR meddelade att ett Mayors Advisory Board har bildats och det har haft ett första möte. 

Bostadsbyggandet har under många år varit intensivt vilket har påverkat många företag som tvingats flytta. Vi påpekade att då vi i Stockholm skall bli 50% fler innevånare år 2040 betyder det också att vi behöver skapa 50% fler arbetsplatser. Var skall de vara, hur skall de byggas upp? Eftersom de flesta nya arbetsplatserna består av kontor kan dessa blandas med bostäder. Stockholms stad har sagt att man skall börja göra det. Den senaste presentationen av nya bostäder är Alvik, som idag har 4.000 arbetsplatser. Dessa skall nu rivas för att göra plats för 1.700 lägenheter. Detta rimmar alltså mycket dåligt med planerna på att blanda bostäder och arbetsplatser. Ett annat sorgligt kapitel är Slakthuset. Var skall matproduktionen för stockholmarna ske i framtiden? Detta är en bransch där många företag är beroende av varandra och bör därför finnas samlade inom ett koncentrerat område. Det ser inte ut att bli fallet. Vi hoppas att den nya strategin för byggande av både bostäder och företag kommer att slå igenom i den framtida planeringen av staden. 

Inom FGSs olika medlemsgrupper hjälper vi idag företag att hitta nya lokaler. Detta gäller både befintliga företag och nya företag som SBR informerar om. Det senare skall SBR och FGS utveckla rutiner för.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

   

   

Go to top