Den 4 oktober var det Företagarnas dag. Det är 36 år sedan vi demonstrerade mot löntagarfonderna och räddade företagsamheten. Så här såg det ut.

Igår den 4 oktober 2019 anordnade Moderaterna ett möte för företagarna. Då såg det ut så här:

Det var betydligt lugnare igår alltså även om salen var full med åhörare. De fyra företagrna är från vänster Albert Haskour, rådgivare åt Nyföretagarcentrum, Anita Roll, VD och grundare av Qtema AB, Annica Carlsson, VD på Arkitektfirman Equator och Martin Sjölander, ägare till restaurang Knut. Ulf Kristersson inledde med att presentera Moderaternas nya budget. Den består av tre delar, Samhällskontraktet, Ett sammanhållet land och tillväxt. 

Ulf Kristersson betonade företagens viktiga roll i att skapa välstånd. Det märkliga är dock hur lite det talas om detta i budgetsammanhang. Där talas det om vad pengarna skall användas till men inte var de kommer ifrån. Och nästan varje år blir det ett ökat budgetutrymme men sällan förklaras vad detta kommer ifrån. Att företagen med sin personal blir duktigare och duktigare varje år i att driva och utveckla sina verksamheter verkar vara något som de flesta tar som en naturlag. Men i denna process skapas de nya resurserna som beskattas och ger pengar till stat och kommun. Det är ingen naturlag, Det är idéer, arbete och samarbete mellan människor som skapar grunden för välfärden. Ulf Kristersson konstaterade att det idag finns 26 svenska stora internationella företag och 23 av dem skapades under åren 1853-1953.

De fyra företagarna pratade alla om behovet av att lösa personalbehov med hjälp av att integrera människor från andra länder. Detta var inte ett tema för dagens möte men alla fyra hade ett intresse av att anställa människor från andra länder. Men det är inte så lätt. Det är byråkratiska problem och bostadsproblem. Anita Roll på Qtema söker efter människor som kan analysera IT-system och hitta fel innan de uppträder. Det är nästan omöjligt att få personal till detta i Sverige. Kunskapen finns inte och då uppstår problemen med att hitta utländsk arbetskraft. 

Förenklade regler, en rörligare bostadsmarknad är krav som vi har hört många gånger. Att det skall vara så svårt.

Håkan Rosander

 

 

Go to top