Stockholms stad anser att alla arbetsgivare i Stockholm har en viktig roll att spela och därför har staden tagit initiativ till Integrationspakten. Integrationspakten syftar till att föra samman näringsliv, andra organisationer och offentlig sektor för att tillsammans hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande.

Medlemmarna i pakten har bestämt sig för att bidra. De vill göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. De vill samarbeta för att människor ska få arbeta.

Läs mer här.

Go to top