På bilden syns Rickard Klanglund från PEAB och Katarina Bexar som leder Integrationspakten.

Måndagen den 25 november var det stor samling av företagare på Nalen i Stockholm. Stockholms stads nya samarbete med företagen för att integrera människor in i näringslivet hade arbetsmöte. Organisationen heter Integrationspakten och har redan flera hundra medlemmar. Företagsgrupperna Stockholm är en av medlemmarna. På mötet fick vi information från företaget Jobbentrén hur man genom ett noggrant matchnings- och uppföljningsarbete lyckas få sina arbetssökande i varaktiga jobb. Vi fick höra om PEABs lösning på kompetensbristen, som var att starta en skola med många elever med utländsk bakgrund. Vi fick också en fin historiebakgrund om Stockholms utveckling sedan mitten av 1800-talet. 

Men så jobbade vi i grupper med en mängd uppgifter. Vi var säkert 300 deltagare och fyllde upp hela Nalens stora sal. Allt var mycket professionellt. Det är en stor satsning av Stockholms stad. Hela projektet leds av Katarina Bexar från arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm med stort stöd från arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål.

Resultatet av övningen återkommer vi till när sammanfattningen är klar.

Håkan Rosander

 

Go to top