Kalendarium

Vad händer i Ulvsunda? Information från stadsbyggnadskontoret.     

Fredag, 22. November 2019, 11:00 - 13:00

Tua Sandberg från Stockholms stadsbyggnadskontor informerar om planerna för Ulvsunda företagsområde. Vi vet att det kommer att blir fler bostäder utmed Bällstaviken men enligt viss förhandsinformation så kan det bli en del ytor för verksamheter. Vi har från vår förenings sida tidigare framhållit till staden att vissa verksamheter mycket väl kan ligga sida vid sida av bostäder. 

OBS! Vi bjuder på lunch.

Plats: Brommavik Hotel, Karlsbodavägen 45

Kontaktperson: Anmäl till deltagande till: Håkan Rosander, info@lundaforetagsgrupp.se, 070-577 7019

Övrigt:

 

 

 

Tillbaka

Go to top