Kalendarium

Årsmöte i Liljeholmens FG     

Onsdag, 27. Maj 2020, 14:00 - 15:00

Bästa/Bäste medlemsföretagare,

Du kallas till årsmöte i Företagsgruppen Liljeholmen ,onsdagen 27.5 ,14.00.

Mötet kommer att genomföras via telefon ,anmäl ditt intresse direkt till :

leif@hornsberg.com så skickar han över telefon koder .

 

 

Dagordning:

Stämma enligt stadgar med bland annat val av ny ordförande.

Årsbokslut och revision.

Verksamhetsberättelse/Aktivitetsplan

2 st trygghetsvandringar

1 st företagsmässa (planeras till hösten)

6-7 st platssamverkan Liljeholmen

5-6 st Bråmöten

 

Information om utvecklingen i vårt område med stadsplaneraren och stadsbyggnadskontoret

Informationsmöte med Svensk Handel och polis avseende stölder,luftfakturor etc

 

 

Varmt välkommen !!!!

Företagsgruppen Liljeholmen

Plats: Telefonmöte. Telefoninstruktion

Kontaktperson: Anmälan till: leif@hornsberg.com. De som anmält sig kommer att få telefonkoder via mejl.

Övrigt:

 

 

 

Tillbaka

Go to top