Bilderna i bildspelet tagna av: Henrik Trygg, Jeppe Wikström, Ola Ericsson och Håkan Rosander.

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSGRUPPERNA STOCKHOLM, FGS

FGS är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen och har funnits sedan 1980-talet.  FGS är en ideell förening vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen för alla företagsgrupper.

Det är viktigt att företagen följer utvecklingen i sitt närområde och framför sina synpunkter på föreslagna planer från Stockholms stad, Trafikverket med flera. Det är ofta något som den enskilde företagaren inte hinner med. Med fördel sköts detta av en företagarförening i området. Vi kallar föreningarna för företagsgrupper eftersom de är lokaliserade inom ett avgränsat geografiskt område.

Företagsgruppen arbetar också med andra små och stora praktiska saker på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis omfattar arbetet i en företagsgrupp följande områden:

·     Säkerhet                 (områdesbevakning, polis, BRÅ)

·     Stadsbyggnad        (remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling)

·     Kommunikation    (remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik, vägar parkering)                

·     Underhåll                (rent och snyggt, skrotbilar, miljö)

·     Nätverk                   (information, mötesplats, affärsutbyte)

                                                      

Vi gör detta genom att hela tiden ha goda kommunikationer med stadens politiker och tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till sin företagsgrupp med sina problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGS Nyheter

På bilden syns från höger borgarrådssekreterare Gabriel Bergin, Leif Nilsson, vice ordförande i FGS och Kent Andersson, ordförande i FGS. Bakom kameran Håkan Rosander. Som synes...

FöretagsGrupper Nyheter

Föreningens traditionsenliga julbord
måndag, 17 december 2018
I enlighet med Företagsföreningens tradition så fick vi till ett julbord för alla företagare även...
Flera företag i Larsboda har hört av sig till Företagsgruppen och vill att vi genomför en...

FGS Kalendarium

04feb
FGS Styrelsemöte
måndag, 04 februari 2019, 16:00 - 17:30
10apr
FGS Styrelsemöte
onsdag, 10 april 2019, 15:00 - 15:45
10apr
FGS Årsmöte
onsdag, 10 april 2019, 16:00 - 18:00

FG Kalendarium

31jan
Hornsbergs styrelsemöte
torsdag, 31 januari 2019, 08:00 - 09:00
04feb
BUF Styrelsemöte, Best Western
måndag, 04 februari 2019, 12:00 - 13:00
05feb
BUF Styrelsemöte, Best Western
måndag, 04 februari 2019, 12:00 - 13:00
20feb
FARSTA/STYRELSEMÖTE
onsdag, 20 februari 2019, 08:30 - 10:00
04mar
BUF Styrelsemöte, Best Western
måndag, 04 mars 2019, 12:00 - 14:00
Go to top