Välkommen till Företagsgruppen Hornsberg i Stockholm

Företagsområdet i Hornsberg har varit ett mycket attraktivt etableringsområde under flera år och kommer fortsatt att utvecklas snabbt de närmaste åren

- en mängd nya bostäder och arbetsplatser skapas med sjönära läge inte minst kring Stadshagen och sedan kring den sk. bussgaragetomten där det planeras för ca 750 lägenheter.

Detta kommer ytterligare förstärka områdets roll som centrum för bioteknik, IT , tjänsteföretag, handel och restauranger och inte minst boende med Ulvsunda sjön och Hornsbergsstrand inom området.


 

Nyheter

Idag fick vi information från exploateringskontoret och trafikkontoret om de byggplaner som är aktuella på Kungsholmen. Det är flera projekt på gång och totalt sett kommer...

Kalendarium

04mar
Lunchmöte med medlemmarna
onsdag, 04 mars 2020, 12:00 - 13:00
04mar
Styrelsemöte
onsdag, 04 mars 2020, 14:00 - 15:00
01apr
Årsmöte i Företagsgruppen Hornsberg
onsdag, 01 april 2020, 11:00 - 12:00
01apr
Lunchmöte med medlemmarna
onsdag, 01 april 2020, 12:00 - 13:00
06maj
Lunchmöte med medlemmarna
onsdag, 06 Maj 2020, 12:00 - 13:00
03jun
Lunchmöte med medlemmarna
onsdag, 03 juni 2020, 12:00 - 13:00
Go to top